Infraröd bastu

Vad är en infraröd bastu?

En infraröd bastu beskrivs enklast som en lågtemperatursbastu som ger samma värmekänsla som den värme vi får av solen. Den låga temperaturen, 40-50 grader, gör det möjligt för personer som inte finner sig komfortabla i allt för höga temperaturer eller på grund av hälsoskäl, t ex högt blodtryck, att även de bastubada.
Strålningsvärmen från infrabastu värmer upp kroppen direkt och inte genom luften. Värmen går på detta vis upp till tre gånger djupare in i kroppen. Infrarött ljus har förmågan att direkt tränga igenom kroppens vävnader till ett djup av 4-5 cm.

Den infraröda energin gör att man svettas 2-3 ggr mer än i en traditionell bastu. Den djupa uppvärmningen av muskelvävnader och inre organ leder till ökat blodflöde genom vidgade blodkärl och stimulerad hjärtverksamhet.
Detta leder till positiva effekter för muskler och leder samt hjärt-/kärlkonditionen. Kroppen bekämpar naturligt infektioner genom att höja kroppstemperaturen.
De infraröda strålarna skapar en artificiell feber och hjälper på detta sätt till att snabbare bli fri från infektioner. Genom ett förbättrat lymflöde bidrar det också till att minska svullnader och inflammationer.

En bastusession befriar också kroppen från olika föroreningar, vilket kan förbättra immunförsvaret och öka vitaliteten. Huden får förbättrad spänst och friskare färg.
Vid en jämförelse mellan traditionell bastu och infrabastu har amerikanska studier av svett visat att vid infrabastu innehåll svetten 80% vatten och 20% gifter. Motsvarande vid traditionell bastu var 97% vatten och 3% gifter.
Under en bastubehandling på 30 minuter kan du förbränna ca 600 kalorier. Detta kan variera utifrån kroppens kondition i värme, dvs hur mycket svett kroppen kan producera. Genom att värmen penetrerar fettcellerna på djupet bidrar det också till at minska celluliter.

Kontraindikationer för infrabastu

Självklart skall inte infraröd bastu användas för att bota eller behandla ett sjukdomstillstånd.
Om du är diagnostiserad med en viss sjukdom eller använder receptbelagda läkemedel kontakta din läkare för att kontrollera att dina läkemedel el din sjukdom inte påverkas negativt av ökad kroppstemperatur, blodcirkulation eller ökad svettning.

Risker med infraröd bastu:
En akut ledskada bör inte värmebehandlas med infraröd under de första 48 timmarna eller till dess att värmestegringen och svullnaden i leden har avtagit. En kroniskt svullen och varm led reagerar endast mycket svagt eller inte alls på värme behandling.
Vid akut pågående infektion i tand, led eller hud skall inte värmebehandling utföras.  Vid graviditet bör inte infrabastu användas som följd av att det kan innebära obehag vi ökad kroppstemperatur och blodcirkulation.

Vid implantat såsom höftled, knäled, plattor, skruvar, cerclage och märgspikar blir de ej uppvärmda av de långvågiga infraröda strålarna och påverkas inte av infrabastu. Om du är osäker bör du konsultera med din läkare. Upplevs smärta nära ett implantat i samband med infraröd bastu skall användandet naturligtvis avbrytas. Implantat av Silicon såsom näsa eller öron ersättningar samt bröst absorberar de infraröda strålarna. Silicon smälter dock först vid 200 grader C (en infrabastu värmer mellan 40-60 grader C) Infrabastu innebär ingen skada eller något ogynnsamt för dessa implantat konsultera dock med din läkare eller representant för tillverkaren av implantatet om osäkerhet finns.

Användande av infraröd bastu skall enbart normalt medföra en behaglig känsla skulle du uppleva smärta eller att något tillstånd förvärras av användandet av infrabastu skall du avbryta. Ir-bastu är vid denna tidpunkt inte lämplig för dig.

ir bastu

Inför bastubadandet:

Medtag två handdukar, en att sitta på och en att torka dig med
Drick vatten innan och efter bastubadandet
Du har 1 timme på dig i bastun, varav ca 30-40 minuter är lagom för att basta i temperatur 40-60 grader

Priser:

Priserna avser en person, men bastun rymmer 2 personer.

Enstaka besök 400kr.
Klippkort 10 gånger 3500 kr.